top of page

TOVA

מבחן TOVA

זהו מבחן הנכלל בקבוצת מבחנים הממוחשבים העשויים לסייע באבחון ובמעקב אחר הפרעות קשב וריכוז. חשוב לציין שהמבחן איננו מאבחן הפרעת קשב, ואין כל הכרח לבצע אותו או כל מבחן ממוחשב אחר בתהליך האבחון. המבחן מבוצע מול מחשב ונראה כמשחק מחשב  משעמם למדי (במכוון). לנבדק מוצגים צורות שונות על המסך. צורה הנחשבת לצורת מטרה עליה צריך הנבדק להגיב בלחיצה על כפתור, וצורה הנחשבת למסיח ממנה צריך הנבדק להתעלם. מכיוון שהצורות חוזרות על עצמן והמבחן ממושך (מעט מעל 20ד') הנבדק צריך להיות קשוב לאורך זמן כדי להמשיך ולזהות נכון את הגירויים ואת המסיחים.

הביצועים נבדקים במספר ממדים:

  • השמטות  omission: מצב בו הופיע גירוי מטרה על המסך אליו הנבדק לא הגיב. מדד זה משמש למדידת מוסחות

  • לחיצות סתמיות Commission: הנבדק לחץ על הכפתור למרות שלא הופיע גירוי מטרה. משמש מדד לאימפולסיביות.

  • זמן תגובה: כמה זמן לוקח לנבדק לעבד ולהגיב לגירוי

  • עקביות בזמן התגובה:  עד  כמה הכפתור נלחץ בעקביות לאורך הבדיקה

  • מדד הבודק עד כמה בביצועים יורדים לאורך המשימה

  • ממדדים אלה ואחרים מורכב ניקוד כללי המדרג את הסיכוי לכך שהנבחן סובל מהפרעת קשב וריכוז. 

  • חשוב לזכור שהמבחן לא משמש לאבחון הפרעת קשב אלא מספק תמיכה להפרעה כזו. מבחן עם ניקוד התומך בהפרעת קשב אין פרושו שהמאובחן בהכרח סובל מהפרעת קשב. ניקוד תקין, אין פרושו שהנבחן איננו סובל מהפרעת קשב.

במידה והמבחן תומך בהפרעת קשב, הקלינאי עשוי להחליט על ביצוע חוזר של המבחן, הפעם לאחר שהנבחן נטל ריטלין. באופן זה ניתן להשוות תוצאות עם וללא טיפול תרופתי, ולסייע בהחלטה על טיפול.

bottom of page