top of page

תהליך האבחון

איך קובעים אם לילד שלי יש הפרעת קשב?

אולי זה בגלל דברים שאתם שמתם אליהם לב ואולי זה ביוזמת צוות בית הספר, אתם רוצים לדעת אם לילד שלכם יש הפרעת קשב. זה נראה כל כך שכיח ובכל זאת נראה שזה לא כל כך ברור איך בסופו של דבר הרופא קובע אם יש לילד הפרעת קשב. אז הינה מעט מידע על האופן בו מבוצע התהליך.

ראשית, כדאי לדעת שהפרעת קשב הינה הפרעה התנהגותית. אף שהולך ומצטבר ידע רב בנוגע לבסיס הביולוגי להפרעה זו, עד כה אין כל בדיקה "אוביקטיבית" בדיקת דם או הדמיה של המוח, המסוגלת לקבוע האם הילד סובל מהפרעת קשב. ממש כשם שעל דיכאון או חרדה המטפל לומד דרך דווח של המטופל והסובבים אותו ולא דרך בדיקת דם או MRI, כך גם האבחון של הפרעת הקשב מתבסס בראש ובראשונה על דווח שלכם ההורים ושל הצוות החינוכי על הדרך שבה מתנהג הילד.

  • אז איך בכך זאת יודעים אם יש לילד הפרעת קשב? תהליך האבחון של הפרעת הקשב הינו ממושך. המלצות בנוגע להליך האבחון הראוי של הפרעת קשב וריכוז התפרסמו ע"י גורמים מקצועיים שונים בארץ ובעולם (לדוגמה משרד הבריאות בישראלאיגוד רופאי הילדים האמריקאי, ההנחיות של האיגוד הקנדי). המאפיינים המשותפים עליהם ממליצים כל הגופים המקצועיים הם:

  • איסוף מידע מפורט מההורים, מהמורה מהיועצת בבית הספר ולעיתים אם עולה צורך מפסיכולוג בנוגע לסימנים העשויים להעיד על הפרעת קשב וריכוז, ועל האופן שבו תסמינים אלה משפיעים על תפקוד הילד. למידע זה חשיבות ראשונה במעלה בהליך האבחון.

  • באיסוף המידע יש לעשות שימוש בקריטריונים קבועים שנקבעו בהנחיות בינלאומיות (לדוגמה בספר ה- DSM    האמריקאי) לאבחון הפרעת קשב וריכוז.

  • באיסוף המידע יש לבצע סקירה ושלילה של "הפרעות מחקות" בריאותית או התנהגותיות העשויות לדמות הפרעת קשב וריכוז.

  • בנוסף יש לבצע סקירה של "הפרעות מלוות" הנוטות להופיע ביחד עם הפרעת קשב וריכוז

לא מעט מידע.. בכדי להקל על תהליך איסוף המידע, ישנם בארץ ובעולם שאלונים מקובלים שנבדקו על אוכלוסיות רחבות ונמצא שהם נותנים תמונה כללית רחבה על. האפליקציה שלנו עושה שימוש בשאלונים כאלה המוכונים שאלוני וונדרבילט. שאלונים אלה שייכים לאיגוד האמריקאי לרפואת ילדים, ונעשה בהם שימוש רחב ברחבי ארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם.

היתרון בשימוש בשאלונים אלה הוא בכך שהם נבדקו על אוכלוסיות רחבות, הם לרוב עוזרים לא רק באבחון הפרעת הקשב אלא גם באבחון הפרעות מלוות או הפרעות מחקות.

רגע אחד, עוד לא דיברנו כלל על המבחנים הממוחשבים. האם אין הם הכרחיים לאבחון ההפרעה?

כמה מילים על המבחנים ממוחשבים: ישנם שיטות שונות בארץ ובעולם לביצוע "אבחון ממוחשב" להפרעת קשב וריכוז. חשוב להדגיש כי מבחנים אלה לא מחליפים בשום פנים את תהליך האבחון שתואר קודם, אין בכוחם באמת לאבחן הפרעת קשב. מבחנים ממוחשבים אלה עד כה אינם חלק מדרישות החובה לאבחון הפרעות קשב באף מקום בעולם, אך הם לעיתים הם עשויים לסייע בתהליך האבחון ובמעקב אחר תוצאות ההתערבות הטיפולית. דוגמאות למבחנים אלה הינן מבחן TOVA, מבחן BRC ומבחן MOXO.

 

ומה עם בדיקות דם, MRIאו כל בדיקה אחרת? ובכן, תהליך האבחון לא דורש באופן גורף בדיקות שכאלה. במידה והמידע שעולה מהשאלונים, מהשיחה או מהבדיקה של הרופא בעת המפגש מעלים חשד כלשהו להפרעה אחרת המחקה הפרעת קשב, יתכן שתדרשו לבדיקות משלימות.

בהצלחה.

bottom of page