top of page

עיכוב ברכישת שפה

התפתחות תקשורתית ורכישת שפה הינה אחת המשימות החשובות ביותר בילדות המוקדמת ומהווה גורם מפתח ביכולת הלמידה והתפתחות כישורים חברתיים בעתיד. עם זאת, עיכוב ברכישת שפה הינו העיכוב ההתפתחותי הנפוץ ביותר, אחד מ-5 ילדים לומדים לדבר או מתחילים להשתמש במילים בודדות מאוחר יותר מילדים אחרים בגילם. 

עיכוב פשוט ברכישת שפה עשוי להיות זמני ולחלוף באופן עצמאי או לאחר סיוע קל מבני המשפחה, בין אם באמצעות הקראת סיפורים בקול רם ובין אם באמצעות עידוד הילד "לשוחח" עמכם דרך שימוש במחוות לא מילוליות או קולות. במקרים אלו לרוב הילדים משלימים את הפער לקראת גיל 3 שנים.

לעיתים, עיכוב ברכישת שפה עשוי להוות סימן אזהרה לבעיה משמעותית יותר הנחבאת מתחת לפני השטח, לרבות ליקוי שמיעה, חלק מעיכוב התפתחותי גלובלי והפרעה בספקטרום האוטיסטי. 

במידה ואתם חוששים שילדכם אכן סובל מעיכוב ברכישת שפה, או שאחות טיפת החלב מעלה חשש מומלץ לפנות לבדיקה והערכה מקצועית. 

למה עליכם לשים לב בהתפתחות שפתית?

כל ילד הינו יחיד ומיוחד ומתפתח בקצב שונה ואישי. עם זאת, ישנם אבני דרך התפתחותיים שמצופה מכל ילד להשיגם, לפי גילו. במצבים הבאים מתואר עיכוב התפתחותי-שפתי המצריך פניה לרופא הילדים המטפל, לטובת המשך הערכה. 

  • לא מגיב לקולות ובייחוד לקול הוריו מלידה

  • לא ממלמל בגילאי 6-9 חודשים

  • לא אומר "אבא" או "מאמא" בגיל שנה

  • לא משתמש במילה אחת נוספת מעבר ל"אמא" או "אבא" בבקשה או בתגובה לסביבה, בגיל 15 חודשים

  • ללא אוצר מילים של לפחות חמש מילים בהן משתמש בבקשה או בתגובה לסביבה, בגיל 18 חודשים

  • משתמש בפחות מ-50 מילים, לא משלב שתי מילים יחדיו ליצירת משמעות חדשה, בגיל שנתיים

איתור מוקדם של עיכוב ברכישת שפה, בשילוב עם תהליך אבחון וטיפול תואם, יסייעו לילדכם להשיג את מלוא הפוטנציאל ההתפתחותי, החברתי והאקדמי בעתיד. 

תהליך האבחון

תהליך האבחון יחל בהבנת ההיסטוריה המיילדותית וההתפתחותית של הילד, לרבות מילוי שאלוני התפתחות ייעודיים. בהמשך, ילדכם יתבקש לעבור בדיקת שמיעה והערכת שפה ובהתאם לתוצאות תופנו לבדיקות נוספות או לטיפול המותאם אישית לצרכיו של ילדכם. 

כיצד אתם, ההורים, יכולים לעזור?

להורים ישנו תפקיד משמעותי בתמיכה ושיפור ההתפתחות השפתית של הילד. תוכלו להתמקד בתקשורת במהלך היום (שוחחו עם ילדכם, תשירו שירים, תעודדו חיקוי של קולות ומחוות לא מילוליות), הקריאו סיפורים בקול רם ועודדו את ילדכם להתבונן בתמונות בספר במהלך ההקראה ותשתמשו בסיטואציות יום-יומיות על מנת להרחיב את נושאי השיחה, לדוגמה – תארו את מעשיכם בעת בישול ארוחה, ניקיון הבית וכדומה. 

 

 

 

מקורות:

  1. https://www.uptodate.com/contents/expressive-language-delay-late-talking-in-young-children?search=language%20delay&source=search_result&selectedTitle=1~93&usage_type=default&display_rank=1#H19048305

  2. https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/toddler/Pages/Language-Delay.aspx

bottom of page