הפרעות בשפה

לילדכם קושי ברכישת שפה או בדיבור? 

כאן תוכלו לקרואעוד על עיכוב שפתי וגמגום. 

Linkcaring  2020 | Terms of use