הפרעות בשפה

לילדכם קושי ברכישת שפה או בדיבור? 

כאן תוכלו לקרואעוד על עיכוב שפתי וגמגום.