top of page

איבוד אנרגיה בעת מחלה זיהומית

אם ילדכם אוכל כראוי וממשיך לאבד משקל או לא לעלות במשקל כמצופה, יכול להיות שהוא מתקשה בהפיכת המזון לאנרגיה הנדרשת לו על מנת לגדול ולשחק.

איבוד אנרגיה בעת מחלות זיהומיות

ילדכם עשוי לסבול מבעיה רפואית המשפיעה על פעילות מערכת העיכול וגורמת לשלשול או הקאות. לרוב מצבים אלו נוסעים ממחלות זיהומיות, כלומר: יכול להיות שהוא נדבר בוירוס או בחיידק שגורמים לו להיות חולה. במהלך המחלה גופו מבזבז אנרגיה רבה במלחמה במזהמים אלו, וכתוצאה מכך לא משתמש באנרגיה שהוא מקבל מהמזון על מנת לגדול ולהתפתח. במידה וזה המקרה, עליכם לפנות לרופא המטפל על מנת להתאים את הטיפול הנדרש. בינתיים, הקפידו על שתיה מספקת, כיוון שילדכם מאבד נוזלים רבים והוא עשוי להתייבש, מה שעשוי להקשות על תהליך ההחלמה. 

כיצד ניתן למנוע זאת בעתיד?

1. הקפידו על מתן חיסונים בהתאם לתכנית החיסונים הארצית. חלק משמעותי ממחלות אלו נמנעות על ידי חיסונים.

2. הקפידו על שמירה על היגינה, הרבה מהמצבים האלו ניתנים למניעה אם תפקידו על שטיפת ידיים עם סבון בכל פעם טרם הכנת האוכל לילדכם או לאחר החלפת חיתול. נוסף על כך, אם אחד האחים בבית חולה מומלץ להפריד ביניהם ככל שניתן, לדוגמה – על ידי שינה במיטות נפרדות לכמה ימים, ולהקפיד על שטיפת ידיים לאחר טיפול באח החולה, כדי שיתר בני הבית לא ידבקו. 

שיטות אלו לא יוכלו להבטיח את מניעת התפתחות כל המחלות, אולם הן בהחלט יסייעו לכם בהפחתת הסיכון לכך.

bottom of page