top of page

רשימת המטפלים

צרו קשר עם המטפל שבחרתם , תאמו פגישה.

יש פגישה? אל תשגחו להזין את המידע הרלוונטי למערכת. המערכת תאסוף מכם את המידע הרלוונטי, תנתח את המידע ותשלח למטפל שבחרתם דוח חכם ובו ניתוח ההיסטוריה הרפואית, יכולותיו וקשייו תוך הדגשת נושאים הראויים לתשומת לב מיוחדת. 

להזנת המידע לחצו כאן.

ד״ר נווה נווה

מומחה לנוירולוגית ילדים

והתפתחות הילד

טל׳:

מייל:

קליניקה/אונליין: 

ד״ר פלוני אלמוני

מומחה לנוירולוגית ילדים

והתפתחות הילד

טל׳:

מייל:

קליניקה/אונליין: 

ד״ר משה משה

מומחה לנוירולוגית ילדים

והתפתחות הילד

טל׳:

מייל:

קליניקה/אונליין: 

תפקיד
שם
bottom of page