יחידה להתפתחות הילד אשדוד סיטי שירותי בריאות כללית

אשדוד

08-8623222

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

אשדוד

עיר:

צה"ל 1

רחוב ומספר:

Linkcaring  2020 | Terms of use