top of page

מיט"ר היחידה להתפתחות הילד

קצרין

high res logo.jpg

04-6969743

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

קצרין

עיר:

בניין המועצה האזורית

רחוב ומספר:

bottom of page