top of page

המכון להתפתחות הילד של משרד הבריאות- מחוז דרום באר שבע

באר שבע

לכל ילד קצב משלו, אך לעיתים נדמה שיש קושי בבית או בגן בתפקוד הילד בהתאם למצופה מבני גילו. במכון שלנו צוות המסייע במקרים של קושי מוטורי כמו איחור בהתפתחות המוטורית וקושי בשליטה בגוף, קשיים בשפה או בתקשורת, קשיים רגשיים או קשיים בויסות החושי. הצוות ערוך אף לסייע במקרים של פרכוסים או בעיות נוירולוגיות אחרות.

במכון שלנו צוות רחב הכולל רופאים, פסיכולוגים פיזיותרפיסטים, עובדת סוציאלית, קלינאיות תקשורת ומרפאות בעיסוק המתמחים בעזרה וטיפול במגוון אתגרים בהתפתחות המוטורית, השפתית, התקשורתית והקוגניטיבית.

במכון נערכים אבחונים לילדים עם מגוון רחב של בעיות התפתחות. במקרים מורכבים נערכים אבחונים של צוותים רב מקצועיים כדי להגיע לאבחנה שתשרת את הילד ובני משפחתו בצורה הנכונה והמדויקת ביותר, תוך ליווי של ההורים לשילוב מוצלח במסגרות החינוך השונות

high res logo.jpg

08-6401704

טל':

מייל:

אתר הבית:

כל הילדים המגיעים אלינו נשלחים לאחר הפניית רופא והתחייבות דרך הקופה המבטחת

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

באר שבע

עיר:

הצדיק מירושלים 2

רחוב ומספר:

bottom of page