top of page

יחידה להתפתחות הילד לאומית שירותי בריאות בני ברק

בני ברק

high res logo.jpg

03-6717723

טל':

מייל:

אתר הבית

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

בני ברק

עיר:

כהנמן 86

רחוב ומספר:

bottom of page