top of page

יחידה להתפתחות הילד קופת חולים מאוחדת בני ברק

בני ברק

high res logo.jpg

09-9538500

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

בני ברק

עיר:

יעקב לנדאו 4

רחוב ומספר:

bottom of page