top of page

יחידה מתנ"ס בקה אל גרבייה

באקה אל ע׳רביה

high res logo.jpg

04-6384142

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

באקה אל ע׳רביה

עיר:

מחמוד דרוויש 1, בניין מתנ״ס באקה

רחוב ומספר:

bottom of page