top of page

​יחידה להתפתחות הילד שירותי בריאות כללית באר שבע

באר שבע

high res logo.jpg

08-6299600

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

באר שבע

עיר:

מגדלי קניון הנגב

רחוב ומספר:

bottom of page