top of page

שרות פסיכולוגי קהילתי שער הנגב + מרכז לגיל הרך, עמותת גוונים שדרות

שדרות

high res logo.jpg

08-6899110

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

שדרות

עיר:

אהבת ציון 16

רחוב ומספר:

bottom of page