top of page

המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי סורוקה

באר שבע

high res logo.jpg

08-6400293

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

באר שבע

עיר:

מרכז רפואי סורוקה

רחוב ומספר:

bottom of page