top of page

יחידה להתפתחות הילד ביג, שירותי בריאות כללית, בית שמש

בית שמש

high res logo.jpg

02-9937277

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

בית שמש

עיר:

שדרות יגאל אלון 1, מתחם ביג קומה 3

רחוב ומספר:

bottom of page