top of page

המרכז לגיל הרך – בית גינסבורג, נתניה

נתניה

high res logo.jpg

09-7719622

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

נתניה

עיר:

אבא הלל סילבר 24

רחוב ומספר:

bottom of page