top of page

יחידה להתפתחות הילד מכבי שרותי בריאות נתניה דרום

נתניה

high res logo.jpg

09-8924260

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

נתניה

עיר:

שד׳ בנימין 21

רחוב ומספר:

bottom of page