top of page

יחידה להתפתחות הילד ברקן

ברקן

high res logo.jpg

03-9066448

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

ברקן

עיר:

ת.ד. 1 ,מועצה אזורית שומרון

רחוב ומספר:

bottom of page