top of page

המכון להתפתחות הילד המרכז הרפואי מאיר

כפר סבא

high res logo.jpg

03-7471541

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

כפר סבא

עיר:

מרכז רפואי מאיר

רחוב ומספר:

bottom of page