top of page

יחידה להתפתחות הילד מזרח ירושלים שועפט

ירושלים

high res logo.jpg

02-5815060

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

ירושלים

עיר:

אל מערי 6, שועפט

רחוב ומספר:

bottom of page