top of page

​יחידה להתפתחות הילד אורלנסקי שירותי בריאות כללית פתח תקוה

פתח תקווה

high res logo.jpg

03-9084407

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

פתח תקווה

עיר:

אורלנסקי 8

רחוב ומספר:

bottom of page