top of page

יחידה להתפתחות הילד רחובות שירותי בריאות כללית

רחובות

high res logo.jpg

08-9445158

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

רחובות

עיר:

רמז 71 פינת רוזנסקי 8

רחוב ומספר:

bottom of page