top of page

המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי קפלן

רחובות

high res logo.jpg

08-9441940

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

רחובות

עיר:

מרכז רפואי קפלן

רחוב ומספר:

bottom of page