top of page

מרכז קהילתי טיפולי לגיל הרך אשדוד

אשדוד

high res logo.jpg

08-8559826

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

אשדוד

עיר:

חיים משה שפירא 8

רחוב ומספר:

bottom of page