top of page

יחידה להתפתחות הילד אשכולות ירושלים

ירושלים

high res logo.jpg

02-5951233

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

ירושלים

עיר:

מגן האלף 3, שמואל הנביא

רחוב ומספר:

bottom of page