יחידה טיפולית להתפתחות הילד, מתנ"ס טמרה

טמרה

04-9949628

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

טמרה

עיר:

מרכז קהילתי ע"ש זכי דיאב

רחוב ומספר:

Linkcaring  2020 | Terms of use