top of page

יחידה להתפתחות הילד, מיתרים מ.א הר חברון

הר חברון

high res logo.jpg

073-2370600

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

הר חברון

עיר:

בניין המועצה האזורים הר חברון, אזור תעסוקה מיתרים, מיקוד:9043550

רחוב ומספר:

bottom of page