top of page

יחידה להתפתחות הילד ערבה תיכונה

ערבה

high res logo.jpg

08-6592230

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

ערבה

עיר:

מועצה אזורית ערבה תיכונה, מרכז ספיר

רחוב ומספר:

bottom of page