top of page

המרכז להתפתחות הילד בי״ח לגליל המערבי

נהריה

high res logo.jpg

04-9107622

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

נהריה

עיר:

בי״ח לגליל מערבי ת.ד. 21

רחוב ומספר:

bottom of page