top of page

יחידה להתפתחות הילדה מרכז אלמוסטקבל, בית חנינא

ירושלים

high res logo.jpg

02-5638292

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

ירושלים

עיר:

דרך בית חנינא 102

רחוב ומספר:

bottom of page