יחידה טיפולית קהילתית עזר מציון

בני ברק

03-6144414

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

בני ברק

עיר:

רבינוביץ 5

רחוב ומספר:

Linkcaring  2020 | Terms of use