top of page

היחידה להתפתחות הילד שירותי בריאות כללית נהריה

נהריה

high res logo.jpg

04-8143810

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

נהריה

עיר:

אירית 2, קניון הצפון

רחוב ומספר:

bottom of page