top of page

יחידה להתפתחות הילד קרית משה רחובות

רחובות

high res logo.jpg

08-6498967

טל':

מייל:

אתר הבית

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

רחובות

עיר:

מרבד הקסמים 40 ,שכונת קרית משה

רחוב ומספר:

bottom of page