top of page

יחידה להתפתחות הילד שירותי בריאות כללית חומש עכו

עכו

high res logo.jpg

04-6027010

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

עכו

עיר:

שלמה בן יוסף 8

רחוב ומספר:

bottom of page