top of page

יחידה להתפתחות הילד לאומית שירותי בריאות נתניה

נתניה

high res logo.jpg

09-8607294

טל':

מייל:

אתר הבית

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

נתניה

עיר:

רח׳ שטמפפר 17

רחוב ומספר:

bottom of page