top of page

עקומות גדילה

מהן עקומות הגדילה ואיך קוראים אותן? 

 

אחת הדרכים העיקריות לעקוב אחר התפתחות ילדיכם בשנות החיים הראשונות היא על ידי שימוש בעקומות גדילה של ארגון הבריאות העולמי. עקומות הגדילה מסתמכות על מדידות של משקל, גובה והיקף ראש שנעשו לאלפי ילדים בריאים בעולם לאורך זמן. בביקור בטיפת החלב נאספים מדדי הגדילה של ילדכם ומוצבים בעקומות שונות לבנים ולבנות עבור משקל, גובה והיקף ראש.

ברגע שיש לילדכם מספר מדידות, או עקומה, ניתן לראות מגמות לאורך זמן, ואפילו לחזות במידה מסוימת את הגובה והמשקל של הילד בהמשך חייו. 

 

איך העקומות בנויות?

בעקומות הגדילה רואים מספר עקומות שמסמלות את האחוזונים השונים- לרוב אחוזונים 5 , 10, 25, 50, 75, 90 ו95. לאחר מדידה אחת של משקל ילדיכם, יופיע המשקל איפשהו על הגרף. במידה וזה על הקו של אחוזון 50 , המשמעות היא שילדיכם נמצא בדיוק במשקל הממוצע של אוכלוסיית הילדים בני גילו ומאותו מין. אם הוא בעקומה של אחוזון 95 , המשמעות היא ש95% מהילדים בני גילו ומאותו מין שוקלים פחות ממנו בגיל זה. כנ״ל לגבי גובה והיקף הראש. לאחר מספר מדידות, תופיע עקומה חדשה- עקומת הגדילה של ילדיכם שמורכב מכל השקילות והמדידות. כך תוכלו לראות לאורך זמן אם ילדיכם גדל כמצופה, או אולי ״קפץ״ אחוזונים (למשל- התחיל באחוזון 10 בשקילה הראשונה, ועכשיו נמצא באחוזון 50). 

 

 

חשוב לזכור!

הערכת הגדילה חשובה מאוד להערכת הבריאות הכללית של ילדיכם בשנים הראשונות. ירידה חדה ופתאומית בעקומות גדילה יכולה להעיד על בעיה בריאותית שיש לבדוק. יחד עם זאת, ילדים שונים גדלים בקצב שונה ובאופן ייחודי, לכן תמיד יש להתייעץ עם רופא הילדים בנוגע לכל תוצאה חריגה.

מקורות:

אתר משרד הבריאות:

https://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/Pages/curves.aspx

 

cdc

https://www.cdc.gov/growthcharts/

bottom of page