top of page

הפרעה בשגשוג

האם ילדכם לא עולה במשקל כמצופה לגילו?

לעיתים זה לא אומר שום דבר - ילדכם עשוי להתפתח כראוי, פשוט משקל גופו נמוך מזה של בני גילו. תופעה זו נפוצה יותר בקרב משפחות בהן ההורים או האחים נמוכים באופן יחסי. לעיתים הסיבה עשויה להיות שהילד נולד טרם המועד המתוכנן ועוד לא הספיק להשלים את הפער ביחס לחבריו. אולם לעיתים משקל גוף נמוך עשוי להעיד שילדכם אינו משיג את פוטנציאל הגדילה שלו. עשויות להיות לכך מספר סיבות, את מרביתן ניתן לחלק לקבוצות הבאות:

הילד לא מקבל מספיק אנרגיה מהתזונה-

הילד מאבד אנרגיה רבה בהתמודדות עם מחלות זיהומיות-

הילד לא מסוגל לספוג את המזון שהוא אוכל-

תוכלו לקרוא עוד על נושא זה בעמודים הבאים.

bottom of page