top of page

גיל שנתיים

מה מתוכנן לביקור הקרוב?

בביקור זה יימשך מעקב גדילה שיכלול מדידת משקל, גובה והיקף ראש. כמו כן, ילדכם יעבור בדיקת שמיעה ותקשורת שנועדו לאתר מוקדם ככל הניתן קשיים ברכישת שפה. 

מבחינה התפתחותית ילדכם צפוי להרכיב משפטים קצרים מ-3 מילים לפחות, לרוץ, לעלות ולרדת במדרגות ולאכול לבד. כמו כן, בשלב זה אחות טיפת החלב עשויה להתחיל לדבר איתכם על גמילה מחיתולים. 

זוהי הפעם האחרונה שילדכם יקבל חיסון לפני הגעתו לכיתה א'. החיסון שיקבל הינו מנה שניה של צהבת A

מכאן ואילך הביקורים בטיפת חלב פוחתים בתדירותם, ולמעשה הפעם הבאה שתבקרו הינה בעוד שנה, בחגיגות גיל שלוש. 

עד אז - נתראה בשמחות :)

bottom of page