top of page

טיפת חלב

כאן תוכלו ללמוד מה מצפה לכם בביקור הקרוב בטיפת חלב, לעקוב אחר התפתחות ילדך בעזרת עקומות הגדילה וללמוד אודות אבני הדרך ההתפתחותיות הצפויות לכם בתקופה הקרובה.

בטיפת חלב מומלץ לחסן את ילדך לפי תוכנית החיסונים המומלצת במשרד הבריאות. בדפים אלו תוכלו לקרוא עוד על מערכת החיסון בגופנו, החיסונים השונים, מתי מומלץ לא לחסן, כיצד ניתן להקל על הילד בעת מתן החיסון ועוד.

bottom of page